1.jpg

Oznámení

Vážené sestry, vážení bratři,

v tomto období obvykle svoláváme Vás, tedy naší členskou základnu, k pravidelnému setkání na Valnou hromadu.

Všichni však víme, v jaké zvláštní situaci se nyní naše společnost nachází, a není v našich silách uskutečnit toto setkání a neporušit základní etická i zdravotní doporučení.

Nechceme také nikoho vystavit nebezpečí nakažení diskutovaným virem Covid - 19 a na doporučení vedení České obce Sokolské

NEUSKUTEČNIT

Valnou hromadu členů Tělocvičné jednoty Sokol Řitka.

Pokud se Výbor T.J. rozhodne tuto VH uspořádat v době příznivější, budete o tom včas informováni.

Za Výbor T.J. Sokol Řitka

Hanka Mašková

Vlastimil Vondrák

  • Přečteno: 227

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka