2.jpg
 • Titulní stránka

Plakatcanne

podle Usnesení výboru ČOS

 • Hradí se pouze za celý kalendářní rok, bez ohledu na termín přihlášení do T.J. Sokol Řitka
 • Stávající členové musí mít zaplacený členský příspěvek do konce března!
 • Na základě usnesení 13. Sjezdu ČOS o povinné sletové známce, dochází k navýšení členských příspěvků pro rok 2023 o 100,- Kč
 • Dospělí platí 500 + 100 = 600,- Kč.
 • Děti a mládež do 18 let včetně a senioři starší 65 let včetně platí 200 + 100 = 300,- Kč.
Platby poukazujte na účet č. 167525191/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte "jméno + známka 2023" pro identifikaci. Po dohodě je možno platit hotově při cvičení.
 

QR kódy pro zaplacení

 600,- Kč Dospělí

Vyberte správný QR kód

 300,- Kč Děti a senioři

 platba600 dospeli    platba300 seniori deti

UPOZORNĚNÍ

T. J.  Sokol Řitka oznamuje, že v sále Sokolovny každé pondělí od 16. hodin probíhá florbalová přípravka pro děti od 6 let.

Máme volná místa. Kdo by měl zájem, tak se ozvěte na tel. 602 455 878, kde se dozvíte podrobnosti.

Klip 10

Výbor naší Jednoty schválil na svém zasedání 7.9.2022 zvýšení úhrady v průměru o 30% za používání sálu, ke kterému dochází v důsledku zvyšování cen energií.

 • Dospělí členové Sokola, kteří se účastní pravidelných cvičení budou nově hradit 1500,- Kč /rok
 • Nezletilí členové - 600,- Kč/rok
 • Ostatní pronájmy - 400,- Kč za každou započatou hodinu
 • Kulturní a společenské akce - 4000,-

Vzhledem k tomu, že v minulosti docházelo v topné sezoně k vytápění sálu a ten byl nevyužíván, od začátku topné sezóny 2022 (cca. od začátku října) přistoupíme k možnosti (ve Smlouvě o užívání sálu bude specifikováno), spustit topení až v okamžiku otevření sálu. Tato možnost bude vázána na odkódování zabezpečovacího zařízení. Samozřejmě výchozí teplota bude úměrná venkovní teplotě. Pokud si uživatel bude přát, aby v okamžiku vstupu do sálu již byla teplota komfortní, bude nastaveno automatické vytápění, ale v případě nevyužití doby pronájmu, bude účtováno 50% nájemného.

Smlouva o užívání sálu bude nabídnuta všem dlouhodobým uživatelům.

Vlastimil Vondrák - hospodář a místostarosta Jednoty

 • 1
 • 2

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka

Kategorie