1.jpg
  • Titulní stránka

Klip 13

UPOZORNĚNÍ

T. J.  Sokol Řitka oznamuje, že v sále Sokolovny každé pondělí od 16. hodin probíhá florbalová přípravka pro děti od 6 let.

Máme volná místa. Kdo by měl zájem, tak se ozvěte na tel. 602 455 878, kde se dozvíte podrobnosti.

Klip 10

Výbor naší Jednoty schválil na svém zasedání 7.9.2022 zvýšení úhrady v průměru o 30% za používání sálu, ke kterému dochází v důsledku zvyšování cen energií.

  • Dospělí členové Sokola, kteří se účastní pravidelných cvičení budou nově hradit 1500,- Kč /rok
  • Nezletilí členové - 600,- Kč/rok
  • Ostatní pronájmy - 400,- Kč za každou započatou hodinu
  • Kulturní a společenské akce - 4000,-

Vzhledem k tomu, že v minulosti docházelo v topné sezoně k vytápění sálu a ten byl nevyužíván, od začátku topné sezóny 2022 (cca. od začátku října) přistoupíme k možnosti (ve Smlouvě o užívání sálu bude specifikováno), spustit topení až v okamžiku otevření sálu. Tato možnost bude vázána na odkódování zabezpečovacího zařízení. Samozřejmě výchozí teplota bude úměrná venkovní teplotě. Pokud si uživatel bude přát, aby v okamžiku vstupu do sálu již byla teplota komfortní, bude nastaveno automatické vytápění, ale v případě nevyužití doby pronájmu, bude účtováno 50% nájemného.

Smlouva o užívání sálu bude nabídnuta všem dlouhodobým uživatelům.

Vlastimil Vondrák - hospodář a místostarosta Jednoty

Naše pomoc Ukrajině ve formě peněžitého daru 10 000,- Kč byla odeslána organizaci Člověk v tísni.

Pomahame

V menu Kontakty jsme zařadili možnost přihlašování členů do ČOS. Předvyplněná je naše Jednota, ale lze se přihlásit i do jiné. Po vyplnění všech požadovaných údajů (označené *) bude odeslána do evidence. Přihlásit je možné i klasicky papírovou přihláškou, data poté budou přepsána do systému správcem.

Číst dál: Přihláška do Sokola

Adresa

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka

Kategorie