Ze schůze výboru (55)

Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané 6.11.2019  v Restauraci Sokolovna

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs
 • Michaela Tománková

Hosté:

 • Míša Pabstová
 • p. Jiří Hrdlička

 Program:

 • Dne 28.10.2019 v 10 h jsme uctili památku padlých u nově zbudovaného pomníku na Návsi. Akce se zúčastnilo cca. 15 občanů.
 • Pan Hrdlička představil výboru svoji představu o úpravě plochy na Ladech. Rád by srovnal terén na fotbalové hřiště. Z tohoto důvodu bude připravena „Smlouva o smlouvě budoucí“.
  Bude potřeba zjistit na Stavebním úřadu v Mníšku pod Brdy co je k terénním úpravám potřeba.
 • Při mulčovaní trávy těžkou technikou na Ladech došlo k poškození kanálu nad přepadem z vodojemu.
 • Sestra Michaela Tománková rozdělila členské známky.
 • Na balkoně v Sokolovně byl proveden úklid.
 • Dne 9.11.2019 přijede do Sokolovny divadélko Kelner s programem pro děti.
 • Dne 16.11.2019 bude v sále Sokolovny „Rybářská zábava“ za spolupráce Spolku rybářů, TJ Sokol, obce Řitka a p. Klikorky.
 • Z důvodu bezpečnosti při různých akcích bude nutné označit nouzový východ šipkami – stále trvá
 • Termíny akcí pro děti : - dne 17.11.2019 bude opět „Lampiónový průvod“ a Mikulášská besídka se bude konat 7.12.2019.
 • Ochrana osobních údajů na ČOS stále nebyla dořešena.

 

V Řitce dne 6.11.2019

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

 

Vytisknout E-mail

Cyklistické výpravy

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG