Ze schůze výboru (52)

Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané 5.6.2019  v Restauraci Sokolovna

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus

Omluveni:

 • Michaela Tománková
 • Jiří Krs

Hosté:

 • Miša Pabstová

Program:

 • Je potřeba poslat ověřená prohlášení členů výboru – ještě všichni neodevzdali – úkol trvá.
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – částka za pronájem plochy byla uhrazena
 • Dne 20.5.19 přijely pouťové atrakce na Lada, počasí přálo, takže akce se vydařila.
 • Oprava části okapů proběhne v příštím týdnu, výbor odsouhlasil, že se v letošním roce opraví i zbývající okapy.
 • Dne 2.6.19 proběhl na Ladech „Dětský sportovní den“. Počasí bylo krásné, slunečné. Zasportovat si přišlo téměř 50 dětí, které po splnění úkolů obdržely medaili a diplom. K dispozici byl kromě sportovních disciplín skákací hrad a hasičské auto, které přivezli dobrovolní hasící ze Stříbrné Lhoty. Ještě jednou jim děkujeme.
  Zároveň poděkování zaslouží i všichni, kteří se zapojili do přípravy a realizace akce.
 • Na župě se připravuje návrh postihu pro TJ, které nějakým způsobem nesplní požadavky na ně kladené. S těmito sankcemi nesouhlasíme, protože v malých jednotách všechny úkony provádějí členové výborů ze svého volného času a zdarma. Může se tedy stát, že opomenou zaslat včas nějaký formulář, nebo výkaz a podle našeho názoru by měli být upozorněni na chybu, ale neměli by být za nějaký drobný nedostatek trestáni.
 • Ochrana osobních údajů na ČOS zatím nebyla dořešena.
 • Protože je tato schůze poslední před letními prázdninami, přejeme všem krásné léto a mnoho pohody.

¨

V Řitce dne 5.6.2019

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

 

Vytisknout E-mail

Cyklistické výpravy

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG