Ze schůze výboru (51)

Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané 1.5.2019  v Restauraci Sokolovna

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs

Omluveni:

 • Michaela Tománková

Program:

 • Je potřeba poslat ověřená prohlášení členů výboru.
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nám zaslal výši částky za užívání části pozemku. Bude zjišťovat možnosti odprodeje.
 • Dne 20.5.19 začnou na Lada přijíždět pouťové atrakce, které budou v provozu od 24-26.5.19. Po dohodě budou odjíždět v pondělí 27.56.19.
 •  Paní Faldýnová má zájem o pronájem sálu jako v loňském roce. Ještě upřesní termíny.
 • Otázka opravy okapů zůstává nedořešená.
 • Sestra starostka se zúčastnila Volební VH na župě a seznámila výbor se svými poznatky.

 

V Řitce dne 1.5.2019

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

 

Vytisknout E-mail

Cyklistické výpravy

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG