Ze schůze výboru (50)

Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané 3.4.2019  v Restauraci Sokolovna

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs

Omluveni:

 • Michaela Tománková

Hosté:

 • Miša Pabstová

Program:

 •  Na župu byly zaslány dokumenty k Valné hromadě.
 • Je nutné ještě zaslat potvrzená čestná prohlášení všech členů výboru.
 • Maškarní dětský karneval se vydyařill, přišlo se pobavit 55 dětí s doprovodem. Díky všem. Kteří pomáhali s přípravou a programem. Podělkování patří p. Klikorkovi za občerstvení pro děti.
 • 2.6.19 se bude konat na Ladech „Dětský sportovní den“. Zveme všechny děti.
 • Dne 13.4.19 se bude konat VH župy, na kterou jsme pozváni.
 • Otázka opravy okapů zůstává nedořešená.
 • Byla zaslána odpověď na „Úřad pro zastupování státu“ týkající se předzahrádky před restaurací Sokolovna. Zažádali jsme o odkoupení části pozemku.

V Řitce dne 3.4.2019

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Vytisknout E-mail

Cyklistické výpravy

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG