Ze schůze výboru (48)

Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané 6.2.2019  v Restauraci Sokolovna

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Michaela Tománková
 • Jiří Krs

Omluveni:

 • Miluše Vondráková
 • Jan Icha

Program:

 • Valná hromada, která se bude konat 23.2.2019 bude volební, je potřeba vytvořit a zveřejnit pozvánky.
 • Bude zpracován a zaslán na župu formulář o vybavení tělocvičen.
 • Statistické formuláře – je potřeba vyplnit a zaslat ne župu.
 • Byl vypracován nový seznam členů naší jednoty pro objednání členských známek na rok 2019.
 • Byla podána žádost na OÚ na finanční příspěvek pro naši TJ.
 • Hledáme firmu na výměnu okapů na Sokolovně, které jsou v havarijním stavu.
 • Známky na rok 2018 je potřeba předat členům
 • V loňském roce naše TJ obdržela ze župy dotaci pouze ve výši 1.100,- Kč, což je opravdu žalostně málo.
 • Byl změněn termín „Dětského sportovního dne“ z 25. 5. 19 na 2. 6. 2019.
 • Byla zaslána žádost na župu o dotaci na pořízení hrazdy.

V Řitce dne 6.2.2019

Vytisknout E-mail

Cyklistické výpravy

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG