Ze schůze výboru (46)

Zápis z výborové schůze TJ Sokol Řitka konané 5.12.2018  v Restauraci Sokolovna

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Michaela Tománková

Omluveni:

 • Miluše Vondráková
 • Michaela Tománková
 • Jan Icha
 • Jiří Krs

Hosté:

 • Míša Pabstová

Program:

 • Dne 2.12.18 se konala „Mikulášská besídka“. Pobavit se přišlo 60 dětí s doprovodem. Občerstvení pro děti připravil p. Klikorka. Akce se vydařila a poděkování si zaslouží všichni, kteří se na akci podíleli.
 • Na brigádu, která byla 1.12.18 na úklid a přípravu sálu na „Mikulášskou“ přišlo pouze 6 dospělých a 2 děti.
 • Lampionový průvod se vydařil, přálo nám počasí a MP tentokrát nás provázela po celé trase a zajišťovala bezpečnost. Tímto způsobem bychom chtěli poděkovat.
 • Pan Doležal bude v Sokolovně trénovat 4 děti.
 • Turnaj ve florbalu se bude konat dne 27.12.18.
 • Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka bude 29.12.18 od 14 h, sraz před Sokolovnou.
 • Byly dokončeny pánské toalety za přispění p. Klikorky.
 • Do sálu byly nainstalovány nové skříňky, které vyplňují prostor po demontovaných akumulačních kamnech. Moc děkujeme bratrům truhlářům. Do skříněk se budou uskladňovat věci potřebné na cvičení dětí.
 • Na strop byla namontována nová světla, která přinesou úsporu elektrické energie.
 • Umístění plakátku na Ladech pro pejskaře dál trvá.

V Řitce dne 5.12.2018

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Vytisknout E-mail

Cyklistické výpravy

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG