Ze schůze výboru (40)

Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 4.4.2017 v Restauraci Sokolovna

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Jiří Krs
 • Jan Icha

Omluveni:

 • Michaela Tománková
 • Miluše Vondráková

 Host:

 •  Míša Pabstová

Program:

 • Byly zakoupeny 4 ks nového osvětlení na zkoušku.
 • Jednalo se o způsobu o pokračování cvičení JKD.
 • Ze župy dnes přišel dopis, máme zaslat do 22.4.18 jaké máme plány na opravu budovy sokolovny a přibližný rozpočet, zajistí starostka.
 • Na 5.5.18 bude mít pronajatý sál sokolovny Jiří Krs.
 • Umístění plakátku na Ladech pro pejskaře dál trvá.
 • Na Lada přijede cirkus JUNG v termínu 10 a 11.4.18.
 • Ozvali se provozovatelé poutě chtěli by opět přijet, zavolají termín.  

V Řitce dne 4.4.2018

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Vytisknout E-mail

Cyklistické výpravy

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG