Ze schůze výboru (39)

Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 7.3.2017 v Restauraci Sokolovna

 

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Petr Rathaus
 • Michaela Tománková

Omluveni:

 • Jiří Krs
 • Miluše Vondráková
 • Jan Icha

 Program:

 • Valná hromada proběhla dne 17.2.2018 v sále sokolovny, bohužel se jí zúčastnilo pouze 10 členů TJ Sokol Řitka.
 • Brigády na úklid sálu dne 25.2.18 se zúčastnilo 9 lidí. Byla umyta okna a proveden úklid v sále i přilehlých prostorech. Byla pověšena lana na šplh vč. úchytů.
 • Dne 3.3.18 se konal „Maškarní dětský karneval“, kterého se zúčastnilo téměř 60 dětí s doprovodem. O občerstvení dětí se opět postaral p. Klikorka, kterému tímto  ještě jednou děkujeme. Na akci vystoupila skupina děvčat pod vedením cvičitelky Martiny Jelínkové ze ZŠ v Mníšku pod Brdy  se třemi skladbami zumby. Taneční vystoupení se líbilo.
  Akce trvala téměř tři hodiny bylo vidět, že se všichni dobře bavili.
 • Na schůzi se opět jednalo o opravě fasády a okapů v zadní časti budovy, kde je stavba v havarijním stavu. Nabídku na opravu okapů zajistí bratr Vlastimil Vondrák.
 • Byla navržena výměna osvětlení sálu, jednomyslně odsouhlaseno.
 • Na pánských toaletách došlo k zamrznutí vody, ale po ustoupení mrazů už je to v pořádku.
 • Výbor se dohodl na tom, že na Ladech bude umístěn plakátek vyzývající k odklízení exkrementů po psech. 

V Řitce dne 7.3.2018

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Vytisknout E-mail

Cyklistické výpravy

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG