Ze schůze výboru (38)

Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 3.1.2017 v Restauraci Sokolovna

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Petr Rathaus
 • Michaela Tománková

Omluveni:

 • Miluše Vondráková
 • Jan Icha

 Host:

 •  Míša Pabstová

 Program:

 • Byla podepsána smlouva o prodloužení pronájmu restaurace na další 3 roky s p. Klikorkou.
 • Revize sportovního nářadí byla provedena v prosinci 2017, lana na šplh jsou vyhovující a je možné je zavěsit. Je potřeba koupit a namontovat ukotvující háky.
 • Termín "Valné hromady" je stanoven na 17.2.2018 od 14 h, pozvánky zajistí sestra Hana Mašková.
 • "Maškarní besídka" se bude konat dne 3.3.18 od 15 h.
 • Na OÚ bude podána žádost o finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč.
 • Silnice před sokolovnou je velmi silně znečistěná bahnem z nákladních aut, které vozí hlínu vytěženou na rekonstrukci ČOV.
 • V roce 2018 bychom chtěli opravit okapy na zadní části sokolovny, provést rozvod potrubí pro vytápění WC a zateplení budovy zadní části budovy. Stav sokolovny je na této straně havarijní.
 • Nabídku na opravu okapů zajistí bratr Vlastimil Vondrák.
 • Z župy byly zaslány formuláře, které je potřeba vyplnit a odeslat.
 • Bude nutné objednat  členské průkazy.
 • Je potřeba zajistit sekání pozemku na Ladech, budeme kontaktovat p. Kaščáka.
 • V loňském roce jsme zasílali žádost o „Pamětní listiny“, budeme kontaktovat župu a urgovat zaslání..
 • Dne 27.12.2017 proběhl „Florbalový vánoční turnaj“ za účasti 9 družstev. Vítězství již potřetí získalo družstvo Vikings. Moc blahopřejeme.

V Řitce dne 3.1.2018

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Vytisknout E-mail

Cyklistické výpravy

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG