Ze schůze výboru (37)

Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 6.12.2017 v Restauraci Sokolovna

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Petr Rathaus
 • Jan Icha

 Omluveni:

 • Miluše Vondráková
 • Michaela Tománková

Host:

 • Míša Pabstová
 • Viktor Sztymon

Program:

 • Smlouva o pronájmu restaurace v Sokolovně končí v prosinci 2017, prodloužení smlouvy bylo odsouhlaseno členy výboru TJ Sokol Řitka jednomyslně.
 • Trenér JKD Jan Icha přivedl na schůzi výboru Viktora Sztymona, který by se rád stal členem TJ Sokol Řitka a pod jeho záštitou by jezdil na soutěže, popř. pomáhal na hodinách JKD.
  Dostane přihlášku a bude členem od 1.1.2018, jsme rádi, že má chuť TJ Sokol Řitka reprezentovat.
 • 19.11.17 byl sál pronajatý p. Maturovi na oslavu narozenin.
 • Dne 25.11.17 se konala brigáda na úklid sálu a přípravu na „Mikulášskou besídku“. Účast byla jako vždycky velmi nízká, přesto byl sál uklizen. Byly přebrány židle, rozbité byly vyřazeny.
  Skříň v nářaďovně byla odstraněna a udělala místo na nářadí pro děti.
 • Dne 3. 12. 17 se uskutečnila „ Mikulášská besídka“ pro děti. Občerstvení dětem věnoval p. Klikorka.
  Všem kteří, pomáhali s přípravou a organizací patří poděkování. Celkem se akce zúčastnilo téměř 70 dětí s doprovodem.
 • Doobjednané členské známky na rok 2017 již byly doručeny
 • Revize plynového topení proběhla 2.11.17.
 • Z župy byl zaslán formulář dne 5.12.17 na možnost žádosti o dotaci, která se musí podat do 29.12.17. Není možné všechny podklady do této doby dát dohromady.
 • Dne 26.12.17 pořádáme „Zdobení stromečku pro zvířátka“ zveme všechny, kteří se chtějí projít. Plakátky už jsou  rozneseny.
 • Dne 27.12.17 proběhne již tradiční „Florbalový turnaj“.

 V Řitce dne 6.12.2017

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Vytisknout E-mail

Cyklistické výpravy

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG