Ze schůze výboru (36)

Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 1.11.2017 v Restauraci Sokolovna

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Michaela Tománková
 • Petr Rathaus

Omluveni:

 • Miluše Vondráková
 • Jan Icha

Program:

 • Pan Doležal by rád trénoval děti v tenise v zimních měsících v sále sokolovny. Obdrží klíče od vchodu, od sálu a úklidové místnosti, všechny děti, které budou kurzy navštěvovat  se přihlásí do Sokola.
 • Dne 17.11.17 se bude konat „Lampionový průvod“. S pořádáním pomohou členové výboru,k asistenci byla přizvána MP.
 • Dne 3.12.17 budeme pořádat „ Mikulášskou besídku“ s přípravou a pořádáním pomohou opět členové výboru a o občerstvení se postará již tradičně p. Klikorka.
 • Za sokolovnou byl odklizen nepořádek.
 • K pomníku byla položena kytice dne 28.10.17.
 • Byly doobjednány členské známky 10 ks za 200,- Kč, 1 ks za 500,- Kč a 11 ks za 50,- Kč. 
 • Revize plynového topení by měla proběhnout 2.11.17.
 • Brigáda na úklid sálu a přípravu na „ Mikulášskou besídku“ se bude konat 25.11.17 od 10 h.

 V Řitce dne 1.11.2017

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

 

Vytisknout E-mail

Cyklistické výpravy

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG