Ze schůze výboru (35)

Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 4.10.2017 v Restauraci Sokolovna

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Jan Icha

Omluveni:

 • Miluše Vondráková
 • Michaela Tománková
 • Petr Rathaus

 Program:

 • Byla nám přiznána dotace na vybavení tělocvičny na ultralehkou žíněnku, set pro děti a švédskou bednu z molitanu.
  Poděkování patří bratrům Jiřímu Krsovi a Petru Rathausovi, kteří pomůcky dovezli z Tyršova domu.
 • 30.9.2017 se dožila krásným 90 ti let naše sestra Jana Sléhová. K narozeninám jsme jí byli poblahopřát s dárkem a květinou. Přejeme do budoucna hlavně hodně zdraví.
 • Termín lampionového průvodu bude jako již tradičně 17. 11. 17 od 16.30 h.
 • Paní Faldýnová nás požádala o pronájem sálu v termínu 26.10.- 27.10.17.
 • K pomníku bude položena kytice 28.10.17, kterou zajistí sestra Jaroslava Mašková.
  Do tohoto termínu zajistí sestra Hana Mašková úklid pomníčku.
 • Je potřeba zajistit revizi plynového topení a revizi nářadí. Zajistí bratr Vlastimil Vondrák.
 • Protože nám přibylo náčiní, tak bude třeba zlikvidovat skříň, která neslouží svému účelu a překáží.
 • Podle počtu prodaných známek se budou muset doobjednat chybějící známky.
 • Byla doručena faktura za elektřinu, která je již 3 rok téměř stejná.

 V Řitce dne 4.10.2017

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Vytisknout E-mail

Cyklistické výpravy

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG