Ze schůze výboru (34)

Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 13.9.2017 v Restauraci Sokolovna

 

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Petr Rathaus
 • Jan Icha

Omluveni:

 • Miluše Vondráková
 • Michaela Tománková

Program:

 

 • Během léta si pronajala p. učitelka Faldýnová z Mníšku pod Brdy sál v sokolovně kde provozovala 3 týdny příměstský tábor pro děti.
 • WC, které používaly děti z příměstského tábora bude k dispozici i dětem, které cvičí v sokole.
 • Stále trvá problém s posekáním trávy za sokolovnou.
 • Pan Klikorka již dokončil obložení venkovních stěn restaurace Sokolovna polystyrénem. Tak došlo k zateplení objektu, ale i k vylepšení vzhledu budovy.
 • Vedle sokolovny je uložen nepořádek, bude zjednána náprava
 • Byli jsme vyzvání FÚ k vyplnění daňového přiznání, bratr Vondrák přiznání podal. TJ Sokol Řitka je osvobozena od daně.
 • Bylo nám doručeno vyúčtování plynu, za spotřebu letos zaplatíme 40.860,- Kč
 • V letošním roce 12.9.2017 se dožívá významného životního jubilea náš hospodář a místostarosta bratr Vlastimil Vondrák. Moc blahopřejeme a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších let.
 • Bylo by potřeba posekat Lada, budeme kontaktovat p. Kaščáka z Líšnice.
 • Na župu byly v srpnu zaslány požadované výroční zprávy a to zpětně od roku 2014, vše bylo zpracováno a zasláno.
 • V srpnu jsme zasílali žádost o dotaci.
 • Cvičení dětí začíná 14.9.17, s předstihem byly vyvěšeny plakátky.
 • Pan  Doležal má zájem o pronájem sálu pro výuku tenisu dětí. 

 V Řitce dne 14.9.2017

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Vytisknout E-mail

Cyklistické výpravy

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG