Ze schůze výboru (33)

Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 7.6.2017 v sále Sokolovny

 

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Jan Icha

Hosté:

 • Míša Pabstová

Omluveni:

 • Miluše Vondráková
 • Michaela Tománková
 • Petr Rathaus

Program:

 • Bradla pro děti jsou již k dispozici na cvičení dětí, zajistil bratr místostarosta.
 • Lada byla na dětský den a pouť posekána p. Kaščákem z Líšnice.
 • Byla zakoupena státní a sokolská vlajka vč. držáku. V květnu byla státní vlajka vyvěšena na sokolovně.
 • Lékárnička byla doplněna o chybějící vybavení (náplasti, oční kapky, prostředek na vyčistění rány…). Zajistila sestra starostka.
 • Pan Klikorka započal se zateplením budovy sokolovny na straně kde je restaurace.
 • Starostka by ráda zlepšila povědomí lidí o TJ Sokol Řitka, byl dán návrh na vybudování informační tabule, která by byla umístěna na Ladech.
 • Je potřeba posekat trávu za sokolovnou.
 • Dětského sportovního odpoledne se zúčastnilo téměř 70 dětí s doprovodem. Kromě disciplín byl K dispozici skákací hrad a bratr Lubomír Mašek vozil děti na čtyřkolce. Děti byly odměněny medailí, diplomem a drobnými dárečky. Odměnou nám všem byly dětské úsměvy.

Všem, kteří pomáhali při přípravě a realizaci akce patří poděkování.

 • V sokolovně bude probíhat v období prázdnin „Letní příměstský tábor“ je potřeba zprovoznit pro děti vlastní WC. Zajistí bratr místostarosta.
 • Cvičitelka p. Jandová může používat ozvučovací techniku zdarma.
 • OÚ poukázal TJ Sokol Řitka 5.000,- Kč, sestra starostka to zmíní o výši daru na schůzi zastupitelstva.
 • Pomníček padlých za 1. Světové války je potřeba zvelebit, sestra starostka místo alespoň uklidila.
 • Pouť, která se konala na Ladech proběhla v klidu, počasí se kromě neděle vydařilo, návštěvnost byla dobrá. Pozemek nebyl nijak poničen ani znečištěn. Majitelé atrakcí by rádi přijeli příští rok znovu.

V Řitce dne 7. 6. 2017

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

 

Vytisknout E-mail

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka
Timber by EMSIEN 3 Ltd BG