Ze schůze výboru (32)

Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 3.5.2017 v sále Sokolovny

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Jan Icha
 • Petr Rathaus

 Hosté:

 •  Míša Pabstová

 Omluveni:

 •  Miluše Vondráková
 • Michaela Tománková

 Program:

 • Velikonoční zábava se vyvedla, přišlo cca. 80 lidí.
 • 30.4.17 proběhlo „Pálení čarodějnic“ měli jsme problém s posekáním Lad, ale jinak se akce vydařila, k poslechu hrála skupina Balzámek.
 • Schůze starostů, která se konala 8.4. 17 v Tyršově domě se zúčastnila starostka, která všechny seznámila s programem a s materiály, které s sebou přinesla na schůzi výboru.
 • V sále bylo nainstalováno nové ozvučení a k němu skříňka na uložení potřebného zařízení, kterou vyrobili naši truhláři.
 • Bylo odsouhlaseno, že naše nejstarší seniorky budou platit členské známky ve stejné výši jako v loňském roce a to 100,- Kč.
 • Hlasování na webu týkající se „Volnočasového areálu“ dopadlo tak, že 50% lidí je pro a 50% lidí ho odmítá. Pan Hrdlička se realizace nezříká, musí počkat na to, jak dopadne nový územní plán. V každém případě však svoji původní vizi areálu zmenší.
 • Bude zakoupena státní a sokolská vlajka vše zařídí bratr Vlastimil Vondrák.
 • Paní Faltýnová, která bude pořádat letní příměstský tábor v sokolovně upřesnila termíny. Za 1 den pronájmu jí bude účtováno 600,- Kč. Pro děti bude zprovozněno WC, které bude sloužit pouze dětem.
 • Letos v únoru skončila nájemní smlouva s p. Filípkem, jednomyslně bylo schváleno, že se nebude prodlužovat. Na dětský den a pouť poseká Lada p. Kaščák z Líšnice.
 • Objednáme bradla pro děti, zajistí bratr místostarosta.
 • Bude doplněna lékárnička zajistí starostka.

V Řitce dne 3.5.2017

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Vytisknout E-mail

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka
Timber by EMSIEN 3 Ltd BG