Ze schůze výboru (31)

Zápis z výborové schůze T.J. Sokol Řitka konané 5.4.2017 v sále Sokolovny

Přítomni:

 • Vlastimil Vondrák
 • Hana Mašková
 • Jiří Krs
 • Michaela Tománková
 • Jan Icha
 • Petr Rathaus

Omluveni:

 • Miluše Vondráková

Program:

 • Pan Klikorka ve spolupráci s námi a s obcí plánuje „Velikonoční zábavu“ dne 15.4.17 od 20 h v sále Sokolovny..
 • Připravuje se „Pálení čarodějnic“ s hudbou a občerstvením na Ladech.
 • K připomínce zaslané k územnímu plánu na SÚ Černošice byla dodatečně zasána darovací smlouva na Lada a projekt „Volnočasového areálu“.
 • Na obec byla předána žádost o dar ve výši 50.000,- Kč.
 • Dne 8. 4. 17 se od 9 h v Tyršově domě bude konat schůze starostů, budeme se účastnit.
 • Z důvodu chladného počasí bylo v sále znovu zapnuto topení.
 • Padl návrh na zapojení do akce „Uklízíme Česko“, ale výbor tento návrh nepodpořil, protože brigád se pravidelně zúčastňují právě pouze členové výboru.      
 • Starostka navrhla pro nejstarší seniory doplatek členských známek, jejichž cena je od ledna zvýšená o 100% tedy na 200,- Kč a k tomu je povinná „Sletová známka“ ve výši 50,- Kč, členové výboru souhlasí, ale ještě se musí upřesnit, jakou částku bychom dopláceli.
 • Poměrně dlouho se projednával plánovaný „Volnočasový areál“, který na facebooku prezentoval p. Hrdlička a to vyvolalo ostrou diskusi občanů.

V Řitce dne 5.4.2017

Zapsala: zapisovatelka Hana Mašková

Vytisknout E-mail

Tělocvičná jednota Sokol Řitka
U Sokolovny 23
252 03 Řitka
Timber by EMSIEN 3 Ltd BG