Pozvánka

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL ŘITKA

POZVÁNKA

na Valnou hromadu

která se koná dne 29.2.2020 od 14 hodin v sále Sokolovny

 

Program:

  • Zahájení valné hromady a přivítání členů jednoty a hostů
  • Volba kontrolní komise
  • Zprávy jednotlivých členů výboru
  • Zpráva hospodáře a schválení závěrečného usnesení
  • Diskuse
  • Občerstvení

Srdečně zveme všechny členy

Cyklistické výpravy

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG