Valná hromada 2019

POZVÁNKA

na volební Valnou hromadu

která se koná dne 23.2.2019 od 14 hodin v sále Sokolovny

Program:

  1. Zahájení valné hromady a přivítání členů jednoty a hostů
  2. Volba mandátové a kandidátní komise
  3. Zprávy jednotlivých členů výboru
  4. Zpráva hospodáře a schválení závěrečného usnesení
  5. Volba výboru TJ Sokol Řitka
  6. Diskuse
  7. Občerstvení

Srdečně zveme všechny členy

Timber by EMSIEN 3 Ltd BG